Welcome - Poland

Poland flag


Witamy na stronach stablemicrosystems.com, światowego lidera w dziedzinie badań tekstury i właściwości fizycznych.


TA.XTplus Texture Analyser

VolScan Profiler and Powder Flow Analyser


Firma Stable Micro Systems, zaÅ‚ożona w roku 1987, zajmuje siÄ™ projektowaniem, produkcjÄ&ldots; oraz wdrażaniem na rynek urzÄ&ldots;dzeÅ„ do badania tekstury, które to badania sÄ&ldots; aktualnie standardem w przemyÅ›le spożywczym i cieszÄ&ldots; siÄ™ rosnÄ&ldots;cym zainteresowaniem w przemysÅ‚ach farmaceutycznym, kosmetycznym i innych branż.

Profesjonalny zespół projektantów i inżynierów sÅ‚uży naszym klientom swojÄ&ldots; wiedzÄ&ldots; fachowÄ&ldots; oraz zapewnia serwis techniczny na najwyższym poziomie wÅ‚Ä&ldots;czajÄ&ldots;c w to usÅ‚ugi firmowego laboratorium aplikacyjnego, w którym opracowywane sÄ&ldots; dla klientów optymalne protokoÅ‚y testów.

Do głównych urzÄ&ldots;dzeÅ„ z portfolio firmy Stable Micro Systems zalicza siÄ™ analizatory tekstury TA.XTplus oraz TA.HDplus, które wykorzystywane sÄ&ldots; do testowania skÅ‚adników, surowców oraz produktów gotowych. WÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci tekstury takie jak twardość, przylepność, kruchość i rozciÄ&ldots;gliwość mogÄ&ldots; być mierzone za pomocÄ&ldots; różnych sond i przystawek pomiarowych mocowanych do analizatorów tekstury. Przystawki i sondy pomiarowe wybierane sÄ&ldots; z bogatej oferty bÄ&ldots;dź konstruowane zgodnie ze specjalnymi wymaganiami klienta.

Nasz asortyment obejmuje również urzÄ&ldots;dzenie do badania wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci proszków Powder Flow Analyser oraz urzÄ&ldots;dzenie do badania objÄ™toÅ›ci pieczywa VolScan Profiler.

Zapraszamy do kontynuowania przeglÄ&ldots;dania naszej strony internetowej, gdzie dalsze informacje dostÄ™pne sÄ&ldots; w jÄ™zyku angielskim.

W Wielkiej Brytanii produkty Stable Micro Systems dystrybuowane sÄ&ldots; przez nasz zespół przedstawicieli handlowych, natomiast w innych krajach, na wszystkich kontynentach, sprzedażÄ&ldots; zajmujÄ&ldots; siÄ™ nasi zatwierdzeni dystrybutorzy oraz przedstawiciele, którzy zostali przeszkoleni w zakresie wiÄ™kszoÅ›ci możliwych zastosowaÅ„.

Dystrybutorem w Polsce jest:

Cereus Wena

W celu uzyskania szerszej informacji w jÄ™zyku polskim zapraszamy do odwiedzenia strony dystrybutora. Twój dystrybutor udzieli wszelkich informacji niezbÄ™dnych do skonfigurowania sprzÄ™tu przed zÅ‚ożeniem zamówienia oraz posÅ‚uży swojÄ&ldots; wiedzÄ&ldots; fachowÄ&ldots; aby wszystkie Twoje wymagania zostaÅ‚y speÅ‚nione w możliwie jak najkrótszym czasie.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej podstrony Distributors gdzie znajdujÄ&ldots; siÄ™ linki do stron internetowych wszystkich naszych dystrybutorów na caÅ‚ym Å›wiecie.


Stable Micro Systems Product menu

Copyright © 1996-2014 Stable Micro Systems Ltd.  All rights reserved.    Privacy and Cookie Policy   Sitemap