DE VIDEO PLAYBACK INDICATOR

Acoustic Envelope Detector & Video Playback Indicator

Stable Micro Systems heeft opnieuw een revolutionair product geïntroduceerd: de Video Playback Indicator.

Dankzij de innovatieve technologie van dit instrument, dat in combinatie met de TA.XTplus textuur analyser wordt gebruikt, is het mogelijk om videobeelden van een textuur analyse te synchroniseren met de overeenkomstige kracht-afstand-tijd gegevens. De methode is uitermate geschikt voor het testen van krokante en knapperige producten als biscuits, ontbijtgranen, fruit en groenten, en stelt producenten van dit soort producten in staat productanalyses nog nauwkeuriger en gedetailleerder uit te voeren.

Het menselijk oog kan heel gemakkelijk bepaalde visuele elementen van een test missen, bijvoorbeeld door het complexe breekpatroon van het monster of vanwege de hoge snelheid waarmee textuuranalyse wordt uitgevoerd. En het analyseren van videobeelden na afloop van een test is vaak lastig wanneer die beelden niet correleren met de grafische gegevens van de test. Met de Video Playback Indicator kan de producent video-opnamen beeld voor beeld tegelijk met de overeenkomstige kracht-afstand-tijd grafiek afspelen, waardoor de test heel nauwkeurig kan worden geïnterpreteerd. 

Daarnaast kan de Video Playback Indicator worden gebruikt voor het detecteren van inconsistenties of onregelmatigheden in een analyse. Immers, aan de hand van uitsluitend visuele of kracht-afstand-tijd gegevens zijn uitzonderlijke of eenmalig voorkomende factoren vaak moeilijk te herkennen. En het later opnieuw testen van het product om dergelijke inconsistenties er alsnog uit te halen is vaak niet mogelijk omdat het monster dan meestal niet meer beschikbaar is of vanwege de tijdslimiet. Door synchronisatie van visuele en grafische gegevens - met behulp van de Video Playback Indicator - kunnen onregelmatigheden in analyseresultaten gemakkelijker worden geïdentificeerd en is herbeoordeling voor het alsnog verwijderen van misleidende informatie niet nodig.  


Stable Micro Systems Product menu

Copyright © 1996-2014 Stable Micro Systems Ltd.  All rights reserved.    Privacy and Cookie Policy   Sitemap