DE POEDER FLOWANALYSER (PFA)

The Powder Flow Analyser

Naar schatting heeft 50% van de industrie gebruikte materialen in de vorm van poeder.

De behandeling en verwerking van poeders, korrels en granulaten is van essentieel belang, maar gaat van oudsher gepaard met problemen als gevolg van het onvoorspelbare en onregelmatige gedrag ervan, met name wat betreft doorstroming. Aangezien er zoveel grondstoffen en halffabrikaten in poedervorm gebruikt worden, zal de industrie wat productie en handel betreft veel baat hebben bij verbeteringen in de bepaling van de poederstroom. Dankzij recente technologische ontwikkelingen zullen deze voordelen niet lang meer op zich laten wachten.

De meeste problemen bij de behandeling en verwerking van poeders ontstaan doordat poeder zowel eigenschappen bezit die lijken op die van vaste stoffen, als op die van vloeistoffen. Over het algemeen wordt poeder omgeven door lucht en het kan zich op veel manieren binden, waardoor het zich op een andere manier gaat gedragen.

Veel voorkomende productieproblemen zijn vaak te wijten aan knelpunten in de poederstroom, zoals ongelijkvormigheid (segregatie) bij het mixen, onder- of overdosering, onnauwkeurig vullen en stremmingen en verstoppingen.

Deze problemen leiden op hun beurt weer tot buitensporig veel afgekeurd materiaal, stilstandtijd van machines en ondeugdelijke eindproducten. Opslag, behandeling, productie, verpakking, distributie en eindgebruik kunnen allemaal negatief beïnvloed worden door veel voorkomende problemen met de poederstroom! Het kennen van de eigenschappen van het poeder - en de factoren die het beïnvloeden - is daarom van essentieel belang.


Stable Micro Systems Product menu

Copyright © 1996-2014 Stable Micro Systems Ltd.  All rights reserved.    Privacy and Cookie Policy   Sitemap