DOUGH INFLATION SYSTEEM

Dough Inflation System

De TA.XTplus textuur analyser heeft de optie om de snelheid continu te variëren, waardoor het mogelijk is om testen uit te voeren bij een constante vervormingsnelheid, wat meer relevant is voor rijs- en bakcondities.

In het traditionele "Dough Inflation Systeem" waren de testen gelimiteerd door een vaste snelheid, waardoor zowel de vervorming als de vervormingsnelheid varieerden gedurende de test. Omdat deeg visco-elastisch is, variëren de reologische eigenschappen met zowel de vervorming als de vervormingsnelheid.

Het is daardoor nodig om de effecten van de parameters te scheiden, door er één constant te houden en de andere te variëren. In de nieuwste dough inflation-test wordt de vervorming gevarieerd en gemeten - terwijl de bel opgeblazen wordt - en door het continu veranderen van de snelheid waarmee de bel wordt opgeblazen, wordt de vervormingsnelheid constant gehouden.


Stable Micro Systems Product menu

Copyright © 1996-2014 Stable Micro Systems Ltd.  All rights reserved.    Privacy and Cookie Policy   Sitemap